Klinički bolnički centar Rijeka

Lokalitet Rijeka
Krešimirova 42
(051) 658-111

Lokalitet Sušak
T. Strižića 3
(051) 407-111

Lokalitet Kantrida
Istarska 43
(051) 659-111

Ravnatelj KBC-a
Prof. dr. sc. Davor Štimac

Povratak na vrh
Broj pregleda: 2331160