Klinički bolnički centar Rijeka

Lokalitet Rijeka
Krešimirova 42
(051) 658-111

Lokalitet Sušak
T. Strižića 3
(051) 407-111

Lokalitet Kantrida
Istarska 43
(051) 659-111

Ravnatelj KBC-a
Prof. dr. sc. Davor Štimac

Dobrodošli na web stranice KBC-a Rijeka

Klinički bolnički centar Rijeka utemeljen je 1. ožujka 1982., spajanjem pet bolnica: Opće bolnice "Braće dr. Sobol", Opće bolnice "Dr. Zdravko Kučić", Dječje Bolnice Kantrida, Ortopedske bolnice Kraljevica i Kliničke bolnice za plućne bolesti Ičići. Danas je jedan od tri klinička bolnička centra u Hrvatskoj i centralna je bolnička ustanova ovog dijela Republike Hrvatske.

Istovremeno, Klinički bolnički centar Rijeka je nastavna i znanstveno-istraživačka baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, a sastoji se od 16 klinika, 5 kliničkog zavoda i 4 centra, koji djeluju na tri lokaliteta, s ukupno 3029 djelatnika.

Vizija nam je objediniti Klinički bolnički centar Rijeka na jednom lokalitetu, što će značajno poboljšati kako uvjete za stručni i znanstveni rad, tako i uvjete boravka u bolnici našim pacijentima (više o tome na Projekt nove bolnice).

Uz uobičajene informacije o ustanovi, na našim stranicama možete provjeriti područja rada naših klinika i zavoda (Klinike i zavodi), ukratko se informirati o kućnom redu, lokaciji pojedinih odjela (Vodič za pacijente i posjetitelje) i o Bolničkoj jedinici za centralno naručivanje.

Osobna iskaznica KBC-a Rijeka

Preventivni program "Za zdravlje. Danas."

U okviru edukativne javnozdravstvene kampanje Ministarstva zdravlja pod nazivom "Za zdravlje. Danas." čiji je nositelj Hrvatski zavod za javno zdravstvo, u prosincu 2012. godine započele su edukativno-informativne aktivnosti promocije Nacionalnih programa ranog otkrivanja raka dojke, vrata maternice i debelog crijeva s ciljem povećanja odaziva na preventivne preglede za rano otkrivanje raka i promicanja zdravlja u Hrvatskoj.


Povratak na vrh
Broj pregleda: 2333952